Huisregels H2OTEL

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand niet de lift.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder/ verzorger (min. 21 jaar oud).
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, eenieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames getoond worden aan het management en de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het H2OTEL is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het H2OTEL kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben in het hotel.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel, binnengebrachte lachgasflessen en -patronen zullen wij confisqueren en ontvangt u niet meer terug.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, vervelend gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Het gebruikmaken van grote elektrische apparaten (zoals magnetrons etc.)
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Huisdieren mee te nemen naar onze kamers.