1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Privacyverklaring H2OTEL

Privacyverklaring H2OTEL

 

Inleiding
Als drijvend hotel en restaurant midden in Rotterdam vinden wij het belangrijk om onze bezoekers de ultieme Rotterdamse beleving te geven. Ons doel is u het gevoel te geven dat u thuis bent. Dat doen we niet alleen door onze dienstverlening, maar ook door uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welk doel. Ook geven we aan hoe lang we deze bewaren, welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken.

 

De verantwoordelijke
H2OTEL is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Onze contactgegevens:
Wijnhaven 20a
3011 WR Rotterdam
Nederland
Telefoon: 0031 (0) 10 4445690
E-mail: info@h2otel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
1.       wanneer u online contact met ons opneemt of indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen
Wanneer u ons een bericht stuurt via het webformulier op de website H2OTEL verwerken wij de volgende persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen om te reageren op uw vraag of opmerking dan wel om u onze nieuwsbrief te sturen: 

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht.

 

2.       wanneer u een hotelkamer reserveert
Van hotelgasten verwerken wij de volgende persoonsgegevens om één of meerdere kamers te kunnen reserveren, om uw verblijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om de financiële afhandeling te kunnen regelen:

Voor- en achternaam, nationaliteit, e-mail (tenzij via booking.com), geboortedatum, eventuele bijzonderheden als allergieën, documentnummer van paspoort of rijbewijs, datum van de boeking, type kamer en een handtekening voor het niet roken in de kamer.

Voor online-boekingen van hotelkamers werken wij samen met Hoteliers.com B.V.. Hiervoor worden onder meer de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Voor- en achternaam, geslacht, adres, woonplaats, nationaliteit,  e-mail (tenzij via booking.com), telefoonnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, reist in gezelschap van…, documentnummer van paspoort of rijbewijs, datum van de boeking, type kamer en een handtekening voor het niet roken in de kamer.

Voor de privacyverklaring van Hoteliers.com verwijzen we u naar de website van Hoteliers.com. H2OTEL heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Hoteliers.com.

 

3.      wanneer u een reservering maakt voor één van onze horecamogelijkheden
Van restaurantgasten of gasten voor wie wij catering verzorgen verwerken wij de volgende persoonsgegevens om één of meerder tafels te kunnen reserveren en om de keuken te informeren over eventuele bijzonderheden:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail, eventueel naam van organisatie/bedrijf, bijzonderheden zoals bijvoorbeeld allergieën en/of dieetwensen.

 

Voor online-reserveringen voor de Kantine van Janssen maken we gebruik van de diensten van TheFork. Voor de privacyverklaring van TheFork verwijzen we naar de website van TheFork. H2OTEL heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met TheFork.

 

4.       wanneer u een zaal bij ons huurt voor een vergadering, een borrel of een feest
Van personen die (namens een organisatie/bedrijf) een zaal bij ons huren verwerken wij de volgende persoonsgegevens om de zaal te kunnen reserveren op het gewenste moment, om contact op te kunnen nemen, om het verblijf naar wens te laten zijn en om de financiële afhandeling te kunnen regelen:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, eventueel naam van organisatie/bedrijf en IBAN.

 

5.       wanneer u een H2OTEL fiets wilt huren
Van personen die één van onze fietsen huren verwerken wij de volgende persoonsgegevens om de fiets te kunnen reserveren, om contact op te kunnen nemen:

 Naam, telefoonnummer, e-mail, eventueel naam van organisatie/bedrijf, handtekening[JWJ1]  voor eventuele schade en diefstal.

 

6.       wanneer u ons diensten/producten levert of een contactpersoon bent van een organisatie waar wij mee te maken hebben
 Van leveranciers en contactpersonen van organisaties waarmee wij te maken hebben om onze diensten in het hotel, het restaurant en om onze faciliteiten te kunnen aanbieden verwerken wij de volgende persoonsgegevens om contact te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden, om financiële afhandeling van diensten te kunnen regelen en om onze administratie bij te houden:

 Naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mail, naam van organisatie/bedrijf, IBAN.

 

7.       Wanneer u bij ons komt solliciteren
Van sollicitanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens om de (open)sollicitatie goed te kunnen laten verlopen:

 Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, de functie waarop gesolliciteerd wordt, motivatiebrief en CV, waarin o.a. zijn opgenomen: geboortedatum, informatie over gevolgde opleidingen, werkervaring en stages, nevenactiviteiten, hobby’s en talenkennis.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de verschillende doelen. Wij hebben deze bewaartermijnen in ons register van verwerkingen opgenomen. Voor zover wij persoonsgegevens moeten bewaren om ons te kunnen verantwoorden tegenover de Belastingdienst[VB2] , bewaren wij de persoonsgegevens zeven jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen alleen persoonsgegevens met derden wanneer dat nodig is om de overeenkomst die H2OTEL met u heeft na te kunnen komen. Voor het overige verstrekt H2OTEL geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daar een wettelijke verplichting toe hebben of u toestemming heeft gegeven om deze gegevens te delen.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens
H2OTEL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat wij uw gegevens niet goed beveiligen of u aanwijzingen heeft van misbruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H2OTEL. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid wanneer wij deze verwerken op grond van uw toestemming of onze overeenkomst. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt uw verzoek sturen naar info@h2otel onder vermelding van AVG-verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens door u is gedaan, moeten wij u kunnen identificeren. U kunt een veilig kopie van uw identiteitsbewijs meesturen of in persoon langskomen.

 

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

 

Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies
H2OTEL gebruikt alleen technische en functionele cookies[JWJ3] . De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.